TUNGGU

NOTA 002  ❇️❇️ TUNGGU Manusia mempunyai pelbagai keinginan kemahuan sehinggakan gagal menyusun yang mana perlu di dahulukan dan yang mana perlu di kemudiankan  Menyusun keutamaan adalah kunci kejayaan dalam kehidupan. Jika kita gagal menguruskannya dengan baik, kita mungkin mengalami kesukaran dalam menjalani kehidupan seharian Kita perlu menyusun keutamaan perbelanjaan. Bermula dengan keperluan-keperluan asas hidup iaitu …