PEMURATAAN HARGA DALAM PELABURAN

NOTA 022  ❇️❇️ PEMURATAAN HARGA DALAM PELABURAN Di dalam pelaburan emas terdapat 2 teknik pelaburan yang popular iaitu pelaburan secara ‘lumpsum’ dan ‘dollar cost averaging’ (DCA) Pelaburan secara ‘lumpsum’ bermaksud pemilikan emas secara one-off pada pertama kali dan menunggu untuk dapat pulangan DCA pula sebagaimana nama yang di beri, ia adalah satu teknik pembelian emas …